DISCLAIMER

Disclaimer & Privacy Policy
TwinForm Nederland B.V. waardeert uw belangstelling in onze producten en uw bezoek aan onze website.
Hoewel wij de informatie op deze website constant up to date houden, zijn veranderingen in model, design, prijzen, technische specificaties, beelden of enige andere informatie voorbehouden. Het is onmogelijk om verbindingsproblemen uit te sluiten. De inhoud van deze website kan dus op geen enkele wijze wettelijk bindend zijn. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
TwinForm Nederland B.V. kan niet garanderen dat de website functioneert zonder haperen en/of fouten.

Informatie gebruiken
TwinForm Nederland B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TwinForm Nederland B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
TwinForm Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacy
Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven.

Gebruik van uw gegevens
Gegevens worden verstrekt aan de houder van de website evenals aan TwinForm Nederland B.V. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming verder niet aan derden verstrekt, tenzij TwinForm Nederland B.V. daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast maakt TwinForm Nederland B.V. gebruik van de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan TwinForm Nederland B.V. Ook kunt u een e-mailbericht sturen aan info@twinform.nl, uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.